Trött på gäldenärer som ej betalar?

Få en effektiv inkassolösning idag!
...Snabbt & Enkelt!

Vi er et effektiv inkassofirma. Nemt & Hurtigt inkasso service

Går räkenskapen inte ihop, på
Grund av dåligt betalande kunder?

Få ordning med hjälp av...
...HV inkasso!

Kom i sikre hænder med HornskovVindberg i ryggen
När du har en skuld, är det viktigt att du aktivt gör något åt din skuld - och ju tidigare desto bättre!

Om du ignorerar din skuld, kommer den att växa. Om du inte tar hand om dina skulder, riskerar du att hamna hos kronofogden, din egendom tas då från dig och kan säljas på auktion. Därefter hamnar du i kronofogdens register och får en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsinstituten. Om du inte har några tillgångar kan du försättas i konkurs.

Om du har fått ett brev från HVinkasso, är det viktigt att du omedelbart betalar din skuld eller om du inte kan betala allt nu, omgående kontaktar oss för att hitta en vettig amorteringsplan. Vi vill avveckla dina skulder på ett rimligt och effektivt sätt.
När du har en skuld, är det viktigt att du aktivt gör något åt din skuld - och ju tidigare desto bättre!

Om du ignorerar din skuld, kommer den att växa. Om du inte tar hand om dina skulder, riskerar du att hamna hos kronofogden, din egendom tas då från dig och kan säljas på auktion. Därefter hamnar du i kronofogdens register och får en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsinstituten. Om du inte har några tillgångar kan du försättas i konkurs.

Om du har fått ett brev från HVinkasso, är det viktigt att du omedelbart betalar din skuld eller om du inte kan betala allt nu, omgående kontaktar oss för att hitta en vettig amorteringsplan. Vi vill avveckla dina skulder på ett rimligt och effektivt sätt.

Nyheter

  21-01-2016 HVfaktura.se
  Inom kort introducerar vi även vår moderna fakturaservice med flertalet funktioner som avtalssignering, ordersystem osv. Detta kommer ingå kostnadsfritt i din inkassotjänst. Vilket gör detta till den ultimata helhetslösningen för företagarna som är trötta på komplicerade system. Vid mer frågor och anmälande av intresse för genomgång av introduktion till tjänsten, kontakta vår bolagsjurist André på 070-6080161
  20-01-2016 FlygPengar.se
  Vi vill härmed upplysa alla våra nuvarande och blivande klienter om tjänsten FlygPengar.se, här kan du få hjälp att indriva din rätt till ersättning från flygbolagen. Vi tar inte en krona förrän vi erhållit ersättningen till fullo (25 % av fordran inkl. moms). Läs mer på www.FlygPengar.se.
    21-01-2016   HVfaktura.se

 • Inom kort introducerar vi även vår moderna fakturaservice med flertalet funktioner som avtalssignering, ordersystem osv. Detta kommer ingå kostnadsfritt i din inkassotjänst. Vilket gör detta till den ultimata helhetslösningen för företagarna som är trötta på komplicerade system. Vid mer frågor och anmälande av intresse för genomgång av introduktion till tjänsten, kontakta vår bolagsjurist André på 070-6080161

 •   20-01-2016   FlygPengar.se

 • Vi vill härmed upplysa alla våra nuvarande och blivande klienter om tjänsten FlygPengar.se, här kan du få hjälp att indriva din rätt till ersättning från flygbolagen. Vi tar inte en krona förrän vi erhållit ersättningen till fullo (25 % av fordran inkl. moms). Läs mer på www.FlygPengar.se.

Tillståndsmyndighet

Våra partners

Tillstånd att bedriva inkassoverksamhet utfärdat av Datainspektionen

Vi har tillstånd, utfärdat av Datainspektionen, att bedriva inkassoverksamhet. Datainspektionen överser alla företag som bedriver denna typ av verksamhet för att säkerställa att gällande lagar efterföljs.

Är du verksam i Öresundsregionen?

HornskovVindberg A/S är vårt systerbolag som kan hjälpa dig att driva in skulder i Danmark. Detta är ett effektivt alternativ för att undvika onödiga kostnader.

Har du gäldenärer utomlands?

HV Finans AB är en del av det internationella inkassonätverket Qllective. Nu har du möjlighet att få dina fordringar indrivna även om dina gäldenärer befinner sig utomlands.

Information om inkasso

Inkassoavgifter

Läs om lagarna för påförandet av inkassoavgifter och andra indrivningskostnader och hur dessa kostnader åläggs gäldenären och inte er.


Lagar som inkassoverksamhet måste följa

4 § Inkassolagen, inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god inkassosed. Därvid skall iakttagas att gäldenär ej vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättes för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd. Lag (1981:738).


God inkassosed

God inkassosed är det begrepp som måste följas vid bedrivande av inkassoverksamhet. Här kan du läsa allt om begreppet god inkassosed. Mer information finns på Datainspektionen.se

Goda relationer

Vi arbetar mot att bibehålla fortsatt goda relationer mellan dig och dina kunder. Vid indriving av fordran säkerställer vi att dina kunder får ett bra och ett behjälpligt bemötande. Vi förstår att det finns tidpunkter med varierande likviditet varför vi försöker hjälpa era kunder att betala skulderna med hjälp av exempelvis generösa amorteringsplaner.